Aktuální nabídka kurzů

KURZ NA ZAKÁZKU -SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Datum: červen - konec srpna 2018 po dohodě s objednavatelem

Seminář je pojat jako průvodce správním řízením od jeho zahájení, průběh, až po vydání rozhodnutí a jeho následné přezkoumání.

Kurz má akreditaci Ministerstva vnitra.

Místo konání: v místě sídla objednavatele

Cyklus kurzů SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

  1. Obecné principy
  2. Řízení o žádosti
  3. Zvláštní řízení a zvláštní typy rozhodnutí
  4. Doručování
  5. Rozhodnutí
  6. Opravné prostředky
  7. Exekuce

Číst dál...